Grudziądzka Liga Halowa sezon 2021

Organizatorem Grudziądzkiej Ligi Halowej, zwanej dalej „GLH”, jest Miejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku w Grudziądzu oraz Jarosław Kuc, dalej zwany „Organizatorem”.

1. CEL

1.Stworzenie rozgrywek halowej piłki nożnej w Grudziądzu.

2.Popularyzacja sportowego stylu życia wśród mieszkańców.


  1. ORGANIZACJA I WARUNKI UCZESTNICTWA

1.Oficjalna tabela, wyniki wszystkich meczów będą dostępne na oficjalnej stronie internetowej pod adresem www.glh.net.pl oraz portalach społecznościowych.

2.Organizator Ligi:

a)Gwarantuje brak opłaty wpisowej za uczestnictwo i zabezpiecza prawidłowe przeprowadzenie rozgrywek;

b)Zajmuje się tworzeniem i przestrzeganiem terminarza i regulaminu;

c)Zajmuje się rozstrzyganiem spraw spornych i protestów.

Decyzje Organizatora dotyczące spraw spornych i protestów są ostateczne.

3.Warunkiem uczestnictwa w GLH jest:

a)Złożenie wniosku poprzez specjalny formularz internetowy www.glh.net.pl/zapisy

W formularzu podajemy nazwisko i imię kapitana-menadżera, nazwę drużyny, telefon kontaktowy, e-mail oraz nazwiska i imiona minimum 8 pełnoletnich zawodników (maksymalnie 24 zawodników) w terminie określonym przez Organizatora (18 grudnia 2020r.). Każdy zespół po złożeniu wniosku o uczestnictwo, posiada możliwość dopisania kolejnych 12 pełnoletnich zawodników nie zgłoszonych wcześniej do Ligi, pod warunkiem wysłania wniosku przed rozpoczęciem 11 kolejki na adres e-mail jaroslawkuc.konsultant@gmail.com Nie ma możliwości wymiany zawodników wcześniej już zgłoszonych do rozgrywek. W przypadku zgłoszenia tego samego zawodnika do dwóch zespołów i więcej, o wyborze zespołu decyduje zawodnik, który e-mailem informuje Organizatora, gdzie ostatecznie decyduje się zagrać;

b)Posiadanie na czas rozpoczęcia rozgrywek, jednolitych koszulek z dobrze widocznym numerem na plecach oraz obuwia halowego z płaską, nie zostawiającą śladów podeszwą. Organizator, sędzia ma prawo nie dopuścić zespołu lub zawodnika do meczu, który nie posiada odpowiedniego obuwia i jednolitej koszulki z dobrze widocznym numerem na plecach;

c)Organizator może odmówić przyjęcia zespołu do Ligi w przypadku, gdy podana nazwa drużyny będzie, np. zawierała słowa uważane za wulgarne lub w jakiś sposób obrażające innych uczestników;

d)W przypadku zgłoszenia się zbyt dużej ilości drużyn (limit 14), decyduje losowanie przeprowadzone przez Organizatora. Dodatkowo zostanie wylosowana Lista Rezerwowa drużyn, która zostanie uruchomiona w przypadku dyskwalifikacji któregoś z zespołów.

4.Ilość drużyn – 14. Ilość kolejek – 13, systemem każdy z każdym bez rewanżu.

5.Zawodnicy uczestnicząc w rozgrywkach wyrażają zgodę na publikowanie w masmediach oraz na portalach społecznościowych i stronie www.glh.net.pl, imienia i nazwiska oraz fotografii i nagrań wykonanych podczas trwania Ligi.

6.W rozgrywkach mogą uczestniczyć zawodnicy zgłoszeni i uprawnieni do gry przez Organizatora. Ze względów bezpieczeństwa zawodnicy niepełnoletni nie mogą brać udziału w rozgrywkach.

7.Terminarz rozgrywek będzie wywieszony na tablicy informacyjnej Hali, zamieszczony na stronie internetowej www.glh.net.pl oraz będzie dostępny u Organizatora. Rozgrywki GLH zostaną przeprowadzone w 2021r.

8.Organizator ma prawo dokonywać zmian kalendarza rozgrywek z minimum jednodniowym wyprzedzeniem. Drużynie występującej w Lidze nie przysługuje prawo do przełożenia terminu i godziny meczu, z uwagi na ograniczenia kosztowe i czasowe rozgrywek.

9.Kapitan-menadżer odpowiada za swój zespół. W przypadku nieobecności powyższej osoby, w protokole wyznacza się osobę odpowiedzialną za drużynę.

10.Z uwagi na darmowy charakter rozgrywek (GBO) i ograniczenia finansowe, zaleca się ustalić z kapitanami osoby  funkcyjne z ich drużyn, na czas trwania jednej kolejki (1 drużyna – 1 kolejka), przy organizacji przedsięwzięcia GLH. Każdy kapitan – menadżer, zobowiązuje się po wcześniejszych ustaleniach z Organizatorem, do wyznaczenia 3 wolontariuszy w jednej całej kolejce na rzecz Ligi, m. in. w celach porządkowych.

11.Każdy zawodnik biorący udział w Lidze ma obowiązek posiadania ubezpieczenia na wypadek sytuacji losowych mogących wydarzyć się podczas zawodów.

 

  1. ZASADY PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW NA HALI

1.Drużyny zobowiązane są do przestrzegania Regulaminu Hali oraz do pozostawiania ładu i porządku. Zniszczenia spowodowane przez uczestników pokrywa kapitan – menadżer zespołu. Czas na opuszczenie szatni po zakończonym meczu to 20 minut, tak aby umożliwić swobodne skorzystanie kolejnym zespołom. W szatni mogą znajdować się tylko osoby zgłoszone do rozgrywek. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez uczestników.

2.Mecze rozgrywane będą zgodnie z terminarzem rozgrywek na Hali Widowiskowo – Sportowej w Grudziądzu przy ulicy Nauczycielskiej.

3.Do obowiązków drużyn rozgrywających mecze należy przybycie na Halę, minimum 20 minut przed wyznaczoną godziną spotkania i zgłoszenia się kapitana – menadżera, do Organizatora po formularz meczowy. Do szatni wchodzimy po rozpoczęciu drugiej połowy meczu, poprzedzającego godzinę rozpoczęcia kolejnego meczu.

3.W przypadku nie zebrania się 4 zawodników w terminie umożliwiającym wypisanie protokołu meczowego i rozpoczęcia punktualnie meczu, sędzia zarządza walkower 5:0 dla przeciwnej drużyny. W przypadku wycofania się drużyny z Ligi, przed zakończeniem rozgrywek, wszystkie wyniki meczów z udziałem tej drużyny oraz statystyki meczowe takie jak bramki i asysty pozostają bez zmian. Walkower nie dyskwalifikuje zespołu z dalszych rozgrywek. Wyjątek stanowi sytuacja, w której sędzia przerywa mecz zgodnie z ustalonymi przepisami gry (13.3.1.). W miejsce zdyskwalifikowanego zespołu zapraszana jest kolejna drużyna, z wylosowanej wcześniej Listy Rezerwowej. 

4.Drużyny powinny posiadać jednolite koszulki z widocznymi numerami na plecach. Zawodnik nie posiadający nr na koszulce nie będzie liczony w statystykach ligowych. Numery potrzebne są do prawidłowego prowadzenia statystyk. Istnieje możliwość zmiany numeru w protokole przed każdym meczem. W przypadku niezgodności numeracji z protokołem, zespół zostaje ukarany 1 ujemnym punktem w tabeli. Kapitan-menadżer drużyny rozgrywającej mecz, zobowiązany jest do weryfikacji przed rozpoczęciem meczu, składu i numeracji oraz podpisania protokołu po zakończeniu spotkania, co jest jednoznaczne z zatwierdzeniem zgodności danych.

5.W trakcie meczu na polu gry oraz ławce rezerwowych, może znajdować się maksymalnie 14 graczy z jednej drużyny i dodatkowo 2 opiekunów – zawodników nie biorących czynnie udziału w meczu, ale zgłoszonych do rozgrywek.

 

Podstawowe informacje o przepisach gry

 

1.Tylko sędziemu przysługuje interpretacja przepisów gry.

2.Mecze będą rozgrywane zgodnie z przepisami PZPN (ze zmianami dla GLH).

3.Czas rozgrywania meczu 2 x 15 minut z przerwą 1 minutową. W trakcie meczu nie zatrzymujemy czasu gry. W wyjątkowych sytuacjach, o zatrzymaniu czasu gry decyduje sędzia. Mecze rozpoczynamy punktualnie.

4.W meczu bierze udział 4 zawodników w polu plus bramkarz.

5.Syrena nie kończy meczu. Mecz zawsze kończy gwizdek sędziego.

6.Wślizgi – dozwolone są tylko wślizgi przecinające podanie, nie powodujące bezpośredniego kontaktu z przeciwnikiem.

7.Rzut karny – punkt karny wyznacza się w odległości 6 m od środka linii bramkowej w równej odległości od obu słupków bramkowych.

8.Rzut karny przedłużony5 fauli zespołu i więcej w jednej połowie. Druga połowa – nowe naliczanie przewinień:

– wykonuje się z 9m (linia przerywana),

– bramkarz może wyjść na odległość 4 m od linii bramkowej,

– zawodnik musi oddać bezpośredni strzał,

– reszta przepisów analogiczna do wykonywania rzutu karnego.

9.Rzut z autu – rzut z autu wykonuje się nogą, ale nie można bezpośrednio zdobyć bramki,

– rzut z autu wykonuje się z miejsca, w którym piłka opuściła linię boczną boiska, stawiając

piłkę na linii.

10.Odległość zawodników broniących, to zawsze 5 m od miejsca wykonania wznowienia gry.

Wszystkie wznowienia gry, należy wykonać niezwłocznie w przeciągu 4 sekund. Sędzia podnosząc rękę do góry komunikuje wyliczanie czasu wznowienia gry.

11.Aut bramkowy– rzut od bramki jest sposobem wznowienia gry.

Gdy bramkarz złapie piłkę do rąk lub piłka wyjdzie na aut bramkowy, bramkarz wznawia grę w ciągu 4 sekund, wyrzucając piłkę tylko ręką poza własne pole karne. Bramka nie może być zdobyta bezpośrednio z wznowienia gry od bramki.

12.Gra z bramkarzem – na własnej połowie nie można zagrywać piłki do własnego bramkarza. Bramkarz zawsze wznawia piłkę ręką. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy zawodnik przekroczy połowę przeciwnika lub piłkę dotknie przeciwnik. Gdy bramkarz przekroczy połowę przeciwnika, przejmuje on na ten czas status zawodnika. Bramkarz na swojej połowie może być w posiadaniu piłki 4 sekundy.

13.Sankcje dyscyplinarne

13.1.Przewinienia karane wykluczeniem z gry w trakcie meczu

Czerwona kartka = 2 minuty kary dla zespołu.

Żółta kartka = brak kary czasowej.

Dwie żółte kartki = czerwona kartka = 2 minuty kary dla zespołu.

Czerwona kartka dla zawodnika rezerwowego, eliminuje jednego zawodnika z gry ukaranej drużyny.

Po bezpośredniej czerwonej kartce zawodnik opuszcza pole gry i po upływie 2 minut, może wejść inny zawodnik z ławki rezerwowych, bez względu na ilość zdobytych bramek.

Po otrzymaniu dwóch żółtych kartek przez jednego zawodnika, następuje czerwona kartka i po 2 minutach, wchodzi inny zawodnik z ławki rezerwowych bez względu na ilość zdobytych bramek.

13.2.Zawieszenia

Kartka żółta:

– kumulacja 5 żółtych kartek i więcej – pauza w 1 kolejnym meczu, 

– druga żółta kartka w jednym meczu (tj. czerwona) – kara bieżącego meczu.

Kartka czerwona:

a)za faul taktyczny – pauza w 1 kolejnym meczu,

b)za grę brutalną lub niesportowe zachowanie – pauza w 5 kolejnych meczach,

c)za wybitnie niesportowe zachowanie, znieważanie uczestników rozgrywek itp. – dożywotnie wykluczenie z rozgrywek.

13.3.Rozstrzygnięcia

13.3.1.Zawodnik wykluczony z gry (czerwona kartka), natychmiast musi opuścić pole gry i udać się do szatni. Uzupełnienie składu wymaga zgody sędziego czasowego, a w razie jego braku sędziego głównego. W przypadku, gdy zawodnik nie będzie chciał niezwłocznie opuścić pola gry, sędzia może zakończyć mecz przed czasem i zarządzić walkower lub zostawić wynik korzystniejszy dla zespołu pokrzywdzonego. W przypadku werbalnego i czynnego znieważenia sędziego, sędzia natychmiast może zakończyć zawody. Wynik meczu zostanie zweryfikowany jako walkower przeciwko drużynie, której zawodnik zawinił. Drugi tego typu walkower dyskwalifikuje drużynę z rozgrywek. Statystyki z meczu zostają anulowane. Zawodnik, który popełnił powyższe przewinienie zostaje wykluczony dożywotnio z rozgrywek. Nie ma żadnego usprawiedliwienia za niesportowe zachowanie zawodnika wobec sędziego i organizatora oraz uczestników rozgrywek.

13.3.2.Zgłoszenie do rozgrywek i udział zawodników niepełnoletnich oraz podanie w formularzu fałszywych danych, dyskwalifikuje całą drużynę z udziału w Lidze.

14.Klasyfikacja końcowa:

a)zespoły będą klasyfikowane w następującej kolejności:

– liczba zdobytych punktów,

– bezpośredni pojedynek,

– większa różnica bramek,

– większa ilość zdobytych bramek,

– mała tabela w przypadku równej ilości punktów więcej niż 2 zespołów.

 

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.Zakwalifikowanie drużyny do rozgrywek GLH, jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

2.W ramach GLH organizatorzy zapewniają nieodpłatnie:

a)udostępnienie hali,

b)obsługę rozgrywek (opracowanie terminarza, opracowanie protokołu rozgrywek),

c)obsługę internetową (tabele, wyniki, statystyki, komunikaty),

d)obsadę sędziowską.

3.Po wypełnieniu protokołu, drużyna na wniosek kapitana – menadżera, ma prawo do weryfikacji składu drużyny przeciwnej do czasu zakończenia rozgrywanego meczu. W tym celu wszyscy zawodnicy okazują się dowodem tożsamości, który porównuje się z listą zgłoszeń i protokołem meczowym. Podpisanie protokołu pomeczowego jest jednoznaczne z akceptacją danych meczowych i składu zespołu przeciwnego.

4.Drużyny w każdym momencie trwania rozgrywek mogą zgłaszać protesty. Protest może być zgłoszony na piśmie lub ustnie do osoby prowadzącej rozgrywki. Decyzje – po sprawdzeniu zasadności – wydaje dyrektor MORiW.

5.Protesty rozpatrywane będą do jednej kolejki wstecz, od daty złożenia pisma. Czas rozpatrzenia 7 dni.

6.Nie będą rozpatrywane protesty w sprawie tzw. „nieobiektywnego” sędziowania. Zgodnie z przepisami PZPN decyzje sędziowskie są ostateczne i nie mogą być przez nikogo zmienione. 

7.Wszystkie pozostałe przepisy gry, które nie zostały uwzględnione w niniejszym Regulaminie, interpretowane są według przepisów gry PZPN.

 

5.INFORMACJE ZWIĄZANE Z PANDEMIĄ 

Drużyny występujące w GLH zobowiązane są do przestrzegania reżimu sanitarnego ustalonego przez Organizatora. Zasady bezpieczeństwa związanego z Covid-19 będą na bieżąco aktualizowane i podawane do wiadomości przez Organizatora. W skrajnych przypadkach łamania regulaminu sanitarnego Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia osoby, bądź zespołu z obiektu. Określając zasady bezpieczeństwa Organizator będzie sugerował się aktualnymi zaleceniami GIS oraz rozporządzeniami. 

Organizator zastrzega sobie prawo do przedwczesnego zakończenia rozgrywek lub rozegrania weekendowego turnieju mistrzowskiego, w przypadku zagrożenia wynikającego ze zmiany terminów meczów i braku możliwości dokończenia rozgrywek w 2021 roku. 

W sytuacji uniemożliwiającej dokończenie rozgrywek GLH w 2021 roku o wyniku końcowym decyduje aktualna kolejność drużyn w tabeli. 

REGULAMIN HALI WIDOWISKOWO – SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 W GRUDZIĄDZU

1. Hala widowiskowo – sportowa jest miejscem do prowadzenia lekcji wychowania fizycznego, zajęć sportowo – rekreacyjnych, rozgrywek sportowych i imprez kulturalnych.

2. Wejście do budynku hali sportowej, tylko pod nadzorem osoby prowadzącej zajęcia.

3. Korzystający z hali sportowej obowiązani są do zmiany obuwia na sportowe.

4. Wszystkich ćwiczących obowiązuje strój sportowy.

5. Ćwiczący przebierają się w szatni.

6. Za rzeczy wartościowe opiekun grupy nie odpowiada.

7. Obowiązkiem osoby odpowiedzialnej za grupę ćwiczących jest pozostawienie sali i szatni we właściwym stanie.

8. O zauważonych wadach sprzętu sportowego lub innych usterkach technicznych, należy natychmiast powiadomić administratora hali sportowej.

9. Na obiekty sportowe zakazuje się wnoszenia i spożywania alkoholu i środków odurzających.
10. Na obiektach sportowych obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.

11. Osoby będące pod wpływem alkoholu, czy środków odurzających, nie będą wpuszczane na imprezy organizowane w hali widowiskowo – sportowej.

12. Firma ochroniarska ma prawo w czasie organizowanych imprez, usunąć osoby zachowujące się agresywnie i zagrażające zdrowiu i życiu innych uczestników imprezy.

13. Firma ochroniarska ma prawo wylegitymować uczestnika imprezy.

14. Wszystkie imprezy masowe organizowane w hali widowiskowo – sportowej są zgodne z ustawą z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2009 r., Nr 62, poz. 504 z późn. zm.)